skip to Main Content

Za usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, zdravlja, njege i radnih aktivnosti brine se ukupno 17 zaposlenih stručnih djelatnika.

Svim korisnicima osigurana je kvalitetna 24-satna njega i medicinska skrb koju osigurava tim medicinskih sestara i njegovateljica te pomoćno osoblje. Moguća je fizikalna terapija prema dogovoru te usluge frizera, pedikera, masera i dr. Prehrana je primjerena i prilagođena dobi i dijagnozi naših korisnika. Svakodnevno se servira 3-5 obroka u kuhinji koja ima uveden standard kvalitete HACCP.

1. STALNI SMJEŠTAJ

Korisnici se primaju:

 • temeljem rješenja o smještaju izdanog od nadležnog Centra za socijalnu skrb ili
 • temeljem ugovora o smještaju za privatne korisnike

Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem, osobnom higijenom, korisnici se smještaju u stambeni dio ili odjel pojačane njege. U odjelu pojačane njege u koji se smještaju teže pokretni, nepokretni i inkontinentni korisnici kao i korisnici sa specifičnim potrebama osiguravaju se:

 • pomoć pri odjevanju i svlačenju,
 • pomoćpri hranjenju,
 • obavljanje osobne higijene,
 • pomoć pri obavljanju fizioloških potreba,
 • fizikalna terapija u dogovoru s nadležnim liječnikom,
 • održavanje higijene kreveta,
 • pomoć pri održavanju čistoće,
 • briga o osobnim stvarima,
 • ovjera doznaka pri HZZO i narudžba ortopedskih pomagala,
 • redovito praćenje tlaka, razine šećera, praćenje temperature i uzimanja lijekova,
 • sprječavanje komplikacija uslijed dugotrajnog ležanja i sanacija dekubitnih rana,
 • uzimanje materijala za laboratorijeske pretrage,
 • nadzor liječnika opće prakse po potrebi,
 • pratnja kod odlaska na liječničke preglede,
 • primjeren postupak s umrlim korisnikom

Usluge socijalnog rada

Osnovni cilj plana i programa Usluga socijalnog rada usmjeren je adaptaciji korisnika na institucionalni smještaj, psihosocijalnoj rehabilitaciji za vrijeme smještaja, djelovanje na području ostvarivanja prava i obaveza korisnika te suradnja i razvijanje kvalitetnih odnosa sa članovima primarne obitelji i socijalne mreže korisnika.

Uz gore navedene usluge koje se pružaju unutar objekta, Dom pruža i druge usluge kao
što su:

 • dostavu toplih obroka za starije i nemoće osobe prilagođenih dobi korisnika?
 • usluge pranja i glačanja rublja starijim i nemoćnim osobama,
 • usluge iznajmljivanja medicinskih kreveta i druge opreme,
 • usluge pomoći i njege u kući za starije i nemoćne,
 • usluge privremenog boravka za starije i nemoćne osobe (za vrijeme dok su npr. djeca ili druge osobe koje vode brigu o korisniku na godišnjem odmoru ili odsutni zbog drugih razloga)

Radne i slobodne aktivnosti

Uključivanje u radne i slobodne aktivnosti organizirano je prema vlastitim mogućnostima i interesu. Npr. učestvovanje u izradi tjednog jelovnika, prisustvovanje predavanjima koja se povremeno organiziraju u Domu, zajednička druženja s korisnicima Doma za dnevni boravak, proslave rođendana korisnika, sudjelovanje u zajedničkim izletima, druženje s gostima koji organizirano dolaze u posjetu u Dom i ostalo.

Za one koji imaju želju biti korisni omogućeno je sudjelovanje u radnim aktivnostima kao što je uređenje vrta i zelenih površina, skupljanje plodova prirode i slićno. Za vjernike organiziran je program koji se sastoji od praćenja misa, blagoslova soba te ispovijedi.

2. ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE

Program Organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe ranije se provodio kao dio projekta “Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama”. Ovaj program predstavlja model izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama koji je usmjeren poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi, a u kojem se nastoji povezati sve sudionike u lokalnoj zajednici koji uz suradnju i potporu tijela državne uprave, mogu pridonijeti cjelovitoj skrbi o starijim osobama. To je program Ministarstva socijalne politike i mladih koji se u Gradu Daruvaru provodio od 2008. godine. Potpisnik Ugovora o suradnji bio je Grad Daruvar, a programom je obuhvaćeno područje Grada Daruvara. Od 2014. godine ovaj program provodi se kao jednogodišnji projekt. Na temelju raspisanog natječaja za 2014. i 2015. sredstva su osigurana kroz sustav Ministarstva socijalne politike i mladih. Za 2016. treba se tek izboriti za nastavak ovog projekta.

Provođenjem programa Organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe postiže se sprječavanje socijalne izoliranosti, kao i integriranje i aktivno sudjelovanje starijih osoba u životu društvene zajednice. Program provode 1-2 zaposlena koji se skrbe za oko 60-80 korisnika. Broj zaposlenih na samom programu neposredno je vezan uz izborena sredstva po natječaju.

U ovaj program koji obuhvaća više aktivnosti mogu se uključiti korisnici koji imaju potrebu za najmanje jednu aktivnost. Osnovni sadržaji Organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe u lokalnoj zajednici su:

 • radno – okupacijske aktivnosti,
 • aktivnosti usmjerene ka stjecanju novih znanja i vještina,
 • sportsko – rekreativne aktivnosti prilagođene dobi i potrebama korisnika,
 • tematska predavanja,
 • radionice,
 • organizacija izleta i posjeta kulturno – umjetničkim i drugim događanjima,
 • drugi sadržaji i aktivnosti prema interesima korisnika.

Ovaj program provodi se na adresi Ivana Zajca 3, Daruvar u objektu koji je u vlasništvu našeg osnivača grada Daruvara. Radno vrijeme je od 7,00 -15,00 sati, a sve informacije o samom programu, odnosno u uključenju u program mogu se dobiti na kontakt telefon 043/332-545 ili u Upravi ustanove 043/331-702.

3. POMOĆ U KUĆI

Od 01.05.2014. godine program Pomoći u kući starijim osobama prenesen je na Dom za starije i nemoćne osobe Ljudevite pl. Janković. Kao i projekt Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u lokalnoj zajednici i ovaj program predstavlja model izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama koji je usmjeren poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi. Zakonom o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 01.01.2014. došlo je do izmjena u financiranju ovoga programa. Postrošeni su zakonski kriteriji, tako da se preko Ministarstva socijalne politike i mladih financiraju samo korisnici koji imaju vrlo nizak socio-ekonomski status i to temeljem rješenja koje izdaje Centar socijalne skrbi. Lokalna i regionalna zajednica mogu se uključiti u financiranje ovoga programa na način da se u budžetima tih društveno-političkih zajednica osiguraju dodatna sredstva za financiranje ovih aktivnosti. U 2014. i 2015. godini u financiranju ovog programa sudjelovali su Grad Daruvar, Bjelovarsko-bilogorska županija i općina Dežanovac, koja je jedina od općina na daruvarskom području, za svoje mještane osigurala ovu pomoć.

Prema utvrđenim kriterijima korisnici Programa mogu biti:

 • osobe starije od 65 godina života,
 • iznimno – mlađe osobe od 65 godina ukoliko je riječ o osobama tečko narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, pokretnim ili nepokretnim osobama, te osobama smanjenih funkcionalnih sposobnosti (osobe koje nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne životne aktivnosti),
 • starije osobe koje žive same bez pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika u neposrednoj blizini (samačka staračka domaćinstva),
 • osobe koje imaju nizak socijalno-ekonomski status,
 • osobe teže narušenog zdravstvenog stanja,
 • osobe koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi (razni oblici pomoći u kući kroz djelovanje drugih institucija).

Program Pomoći u kući svim drugim starijim osobama i nemoćnim osobama, bez obzira na gore utvrđene kriterije može se ugovoriti i na temelju komercijalnih uvjeta za što postoje određeni cjenici.

Usluge iz programa Pomoć u kući za korisnike su besplatne, a to su:

 • organiziranje prehrane, odnosno pomoć pri nabavi namirnica,
 • kućni poslovi i uređenje okućnice,
 • osobna higijena i osnovna zdravstvena skrb,
 • psihosocijalna podrška,
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava.

I ovaj program se provodi na adresi Ivana Zajca 3. Radno vrijeme je 7,00-15,00 sati, a sve informacije o samom programu odnosno o uključenju u program mogu se dobiti na kontakt telefon 043/332-545 ili u upravi ustanove 043/331-702.

4. DOPUNSKE DJELATNOSTI

Od dopunskih djelatnosti u zajednici Dom pruža sljedeće usluge:

 • djelatnost iznajmljivanja medicinskih kreveta, invalidskih kolica i druge medicinske opreme,
 • usluge pranja i peglanja rublja za starije i nemoćne osobe,
 • pripremu i isporuku toplih obroka za starije i nemoćne osobe van Ustanove i
 • usluge boravka i produženog boravka za starije članove obitelji za vrijeme kada su ostali članovi obitelji vezani uz posao ili za vrijeme korištenja dopusta, bolovanja ili godišnjih odmora.
Back To Top Skip to content

www.domaruvar.hr koristi kolačiće kako bi poboljšala funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ... Uvjeti korištenja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close