skip to Main Content

Izjava o pristupačnosti

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Doma za starije i nemoćne Ljudevite pl. Janković Daruvar koje se nalazi na adresi https://domdaruvar.hr

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://domdaruvar.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • Slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava u potpunosti
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
  • Navigacija tipkovnicom je djelomično implementirana

Dom za starije i nemoćne Ljudevite pl. Janković Daruvar radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 12. rujna 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti, koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Dom za starije i nemoćne Ljudevite pl. Janković Daruvar.
Izjava je zadnji put preispitana 18. rujna 2020. godine. Dom za starije i nemoćne Ljudevite pl. Janković Daruvar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Dom za starije i nemoćne Ljudevite pl. Janković Daruvar.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Dom za starije i nemoćne Ljudevite pl. Janković Daruvar korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: domzastarijedaruvar@gmail.com .

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .

Back To Top Skip to content

www.domaruvar.hr koristi kolačiće kako bi poboljšala funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ... Uvjeti korištenja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close