Usluge

ulaz u dom

Za usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, zdravlja, njege i radnih aktivnosti brine se ukupno 17 zaposlenih stručnih djelatnika.

Svim korisnicima osigurana je kvalitetna 24-satna njega i medicinska skrb koju osigurava tim medicinskih sestara i njegovateljica te pomoćno osoblje. Moguća je fizikalna terapija prema dogovoru te usluge frizera, pedikera, masera i dr. Prehrana je primjerena i prilagođena dobi i dijagnozi naših korisnika. Svakodnevno se servira 3-5 obroka u kuhinji koja ima uveden standard kvalitete HACCP.

1. STALNI SMJEŠTAJ


Korisnici se primaju:


Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem, osobnom higijenom, korisnici se smještaju u stambeni dio ili odjel pojačane njege. U odjelu pojačane njege u koji se smještaju teže pokretni, nepokretni i inkontinentni korisnici kao i korisnici sa specifičnim potrebama osiguravaju se:

Usluge socijalnog rada

Osnovni cilj plana i programa Usluga socijalnog rada usmjeren je adaptaciji korisnika na institucionalni smještaj, psihosocijalnoj rehabilitaciji za vrijeme smještaja, djelovanje na području ostvarivanja prava i obaveza korisnika te suradnja i razvijanje kvalitetnih odnosa sa članovima primarne obitelji i socijalne mreže korisnika.

Uz gore navedene usluge koje se pružaju unutar objekta, Dom pruža i druge usluge kao
što su:

Radne i slobodne aktivnosti

Uključivanje u radne i slobodne aktivnosti organizirano je prema vlastitim mogućnostima i interesu. Npr. učestvovanje u izradi tjednog jelovnika, prisustvovanje predavanjima koja se povremeno organiziraju u Domu, zajednička druženja s korisnicima Doma za dnevni boravak, proslave rođendana korisnika, sudjelovanje u zajedničkim izletima, druženje s gostima koji organizirano dolaze u posjetu u Dom i ostalo.
Za one koji imaju želju biti korisni omogućeno je sudjelovanje u radnim aktivnostima kao što je uređenje vrta i zelenih površina, skupljanje plodova prirode i slično. Za vjernike organiziran je program koji se sastoji od praćenja misa, blagoslova soba te ispovijedi.


2. ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE


Program Organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe ranije se provodio kao dio projekta “Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama”. Ovaj program predstavlja model izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama koji je usmjeren poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi, a u kojem se nastoji povezati sve sudionike u lokalnoj zajednici koji uz suradnju i potporu tijela državne uprave, mogu pridonijeti cjelovitoj skrbi o starijim osobama. To je program Ministarstva socijalne politike i mladih koji se u Gradu Daruvaru provodio od 2008. godine. Potpisnik Ugovora o suradnji bio je Grad Daruvar, a programom je obuhvaćeno područje Grada Daruvara. Od 2014. godine ovaj program provodi se kao jednogodišnji projekt. Na temelju raspisanog natječaja za 2014. i 2015. sredstva su osigurana kroz sustav Ministarstva socijalne politike i mladih. Za 2016. treba se tek izboriti za nastavak ovog projekta.
Provođenjem programa Organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe postiže se sprječavanje socijalne izoliranosti, kao i integriranje i aktivno sudjelovanje starijih osoba u životu društvene zajednice. Program provode 1-2 zaposlena koji se skrbe za oko 60-80 korisnika. Broj zaposlenih na samom programu neposredno je vezan uz izborena sredstva po natječaju.

U ovaj program koji obuhvaća više aktivnosti mogu se uključiti korisnici koji imaju potrebu za najmanje jednu aktivnost. Osnovni sadržaji Organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe u lokalnoj zajednici su:


Ovaj program provodi se na adresi Ivana Zajca 3, Daruvar u objektu koji je u vlasništvu našeg osnivača grada Daruvara. Radno vrijeme je od 7,00 -15,00 sati, a sve informacije o samom programu, odnosno u uključenju u program mogu se dobiti na kontakt telefon 043/332-545 ili u Upravi ustanove 043/331-702.


3. POMOĆ U KUĆI


Od 01.05.2014. godine program Pomoći u kući starijim osobama prenesen je na Dom za starije i nemoćne osobe Ljudevite pl. Janković. Kao i projekt Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u lokalnoj zajednici i ovaj program predstavlja model izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama koji je usmjeren poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi. Zakonom o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 01.01.2014. došlo je do izmjena u financiranju ovoga programa. Postroženi su zakonski kriteriji, tako da se preko Ministarstva socijalne politike i mladih financiraju samo korisnici koji imaju vrlo nizak socio-ekonomski status i to temeljem rješenja koje izdaje Centar socijalne skrbi. Lokalna i regionalna zajednica mogu se uključiti u financiranje ovoga programa na način da se u budžetima tih društveno-političkih zajednica osiguraju dodatna sredstva za financiranje ovih aktivnosti. U 2014. i 2015. godini u financiranju ovog programa sudjelovali su Grad Daruvar, Bjelovarsko-bilogorska županija i općina Dežanovac, koja je jedina od općina na daruvarskom području, za svoje mještane osigurala ovu pomoć.

Prema utvrđenim kriterijima korisnici Programa mogu biti:


Program Pomoći u kući svim drugim starijim osobama i nemoćnim osobama, bez obzira na gore utvrđene kriterije može se ugovoriti i na temelju komercijalnih uvjeta za što postoje određeni cjenici.

Usluge iz programa Pomoć u kući za korisnike su besplatne, a to su:


I ovaj program se provodi na adresi Ivana Zajca 3. Radno vrijeme je 7,00-15,00 sati, a sve informacije o samom programu odnosno o uključenju u program mogu se dobiti na kontakt telefon 043/332-545 ili u upravi ustanove 043/331-702.


4. DOPUNSKE DJELATNOSTI


Od dopunskih djelatnosti u zajednici Dom pruža sljedeće usluge:


na vrh


Nike KD 9 Shoes Adidas Yeezy 950 M Nike Sock Dart Kids Adidas Tubular Suede Herren Adidas CC Sonic Adidas Neo Shoes NMD adidas store online Adidas Soccer Shoes Nike Air Presto Men Adidas Yeezy Boost 350 Homme Adidas Springblade Men Nike Sock Dart Men Adidas Original ZX Adidas NMD Footlocker Adidas NMD Boost Skechers Goflex Walk Nike Classic Cortez Men Adidas NMD Runner For Sale Adidas Springblade Adidas Neo