Oprema

Ovisno o zdravstvenom stanju na?ih korisnika, smje?taj je organiziran u medicinskim ili obi?nim krevetima. Medicinski kreveti imaju mogu?nost podizanja uzglavlja, srednjeg ili donjeg dijela tijela, a mogu se pode?avati i po visini. Posjeduju dr?a? i trapez radi samostalnog podizanja i mijenjanja polo?aja tijela. Za najte?e bolesnike koristimo antidekubitni madrac. Svaki korisnik ima svoj ormar i no?ni ormari?, a za te?e bolesnike predvi?en je ormari? sa stalkom za pomo? pri prehrani.

U svakoj sobi nalazi se televizijski prijemnik, a jedan zajedni?ki prijemnik nalazi se u dnevnom boravku. Posjedujemo vlastitu praonicu rublja gdje se uz svakodnevno pranje i gla?anje obavljaju i sitniji popravci. Kupaonica je prilago?ena potrebama korisnika, a za?najte?e bolesnike koristimo specijalnu kadu.

After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.

Komunikacija izme?u prizemlja i prvog kata mogu?a je lijepim ?irokim stepenicama ili velikim prostranim dizalom. Grijanje je centralno na plin. Dom je opremljen najsigurnijim sistemom za vatrodojavu kao i ure?ajima za hitan poziv za svaku sobu. U kuhinji posjedujemo najmoderniju opremu za pripremanje hrane. Radi zadovoljenja ?to ve?ih higijenskih kriterija u pripremi hrane primjenjujemo standard kvalitete HACCP.

Dom posjeduje vlastitu biblioteku s preko 250 naslova koja se konstantno pro?iruje.

dom_dizalo

Prostrano dizalo

dom_aparat za napitke

Aparat za tople napitke