Humanitarni rad

Humanitarni rad u Domu ima za cilj dru?enje s drugim ljudima, poklanjanje slobodnog vremena osobama koje se osje?aju usamljene i napu?tene, a upravo su usamljenost i napu?tenost najve?e strepnje starih ljudi, kao i ?injenica ?to su oni ?esto puta jednostavno zaboravljeni i od svojih najbli?ih. Sigurno je da se u svakom ?ovjeku nalazi ne?to dobro, a posebno u mladima, samo to dobro treba otkriti i aktivirati.

The ball head is hair extensions an unbeaten classic. It is suitable for girls with a small amount of clip in hair extensions. Bringing this fluffy ball head has a real effect. The fluffy flower ball head is hair extensions uk suitable for all seasons, which can highlight the cuteness of human hair extensions girls.

Zato pozivamo sve ljude dobre volje koji bi kao volonteri dio svog slobodnog vremena ?eljeli darovati drugima, da nas posjete kako bi svojim osmijehom, svojom toplom rje?ju, dodirom ruke na lica nemo?nih, bolesnih ili zaboravljenih barem na trenutak vratili osmijeh.

Postani dobri duh ljudima kojima je potrebna tvoja pomo?!