EU projekti

eu logo

EUROPSKA UNIJA - ULAGANJE U BUDUĆNOST


Projekt "ZAJEDNO DO POSLA"

Projekt "ZAJEDNO DO POSLA" sufinancira Europska unija bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda te Republika Hrvatska. Ukupna vrijednost projekta je 840.720,07 kuna. Potpisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007. - 2013. ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA III s Ministarstvom socijalne politike i mladih (Posredničko tijelo razine 1) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2) je Dom za starije i nemoćne osobe Ljudevite pl. Janković Daruvar kao korisnik bespovratnih sredstava.

Projektnim aktivnostima obuhvaćen je Grad Daruvar s prigradskim naseljima, Općine Dežanovac, Končanica, Đulovac, Grubišno Polje i Sirač.

Svrha projekta je omogućiti zapošljavanje, pronalazak boljeg radnog mjesta koje će bolje odgovarati članu ciljne skupine i zadržavanje postojećih radnih mjesta osoba koje skrbe o ovisnom članu obitelji kroz pokretanje mobilnog tima za skrb o ovisnom članu obitelji.

Prema Popisu stanovništva iz 2011. broj osoba koje trebaju pomoć druge osobe iznosio je 10.879 osoba, a osoba koje koriste pomoć druge osobe 9.060, iz čega možemo zaključiti da 1819 osoba ostaje bez pružene potrebne pomoći.

Cilj projekta je reagirati na problem kako organizirati skrb za ovisne članove obitelji da se ne naruše razvojne mogućnosti ostalih dobnih skupina.

Projektom će se omogućiti ovisnom članu obitelji (osobi u potrebi za pomoć) da što dulje ostane u svome domu kroz pružanje usluga iz projekta, a da se pritom radno sposobnom članu obitelji omogući stjecanje dodatnih znanja i vještine kako bi se zaposlio ili zadržao postojeće radno mjesto. Ovim projektom će se izvršiti pomirba obiteljskog i poslovnog života. Nadalje, projektom se doprinosi smanjenju siromaštva te socijalne integracije ugroženih skupina.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Vrijednost projekta


Partneri u projektu su:


Ciljna skupina:


Cilj projekta "ZAJEDNO DO POSLA":


Kontakt osobe za više informacija su Dragutin Šimunović, ravnatelj i Rajna Paškalj, voditeljica projekta "ZAJEDNO DO POSLA".

zajedno do posla

Projekt "ZAJEDNO DO POSLA" predstavljen je 1.10.2015. u daruvarskoj gradskoj vijećnici. Riječ je o projektu dobivenom kroz natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih iz Europskog socijalnog fonda. – Svrha projekta je omogućiti zapošljavanje i pronalazak radnog mjesta članovima skupine koje skrbe o svom članu obitelji. Ovdje imamo dvije ciljne skupine: jedno su nezaposleni i zaposleni, a drugo su ovisni članovi obitelji. Prvu ćemo ciljnu skupinu u suradnji s daruvarskim Pučkim učilištem prekvalificirati i omogućiti im dodatne edukacije, pojasnila je Rajna Paškalj voditeljica provedbe projekta. – S provedbom krećemo 22. studenoga 2015. godine. U narednom razdoblju biti će objavljen i natječaj za osam novih radnih mjesta koliko će ih biti otvoreno za provedbu projekta vrijednog gotovo 841.000 kuna, zaključila je Paškalj.


predstavljanje projekta1


predstavljanje projekta2

Predstavljanje projekta "ZAJEDNO DO POSLA" - Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i članova obitelji KORAK DALJE Daruvar


predstavljanje projekta3


predstavljanje projekta4

Okrugli stol na temu Ciljna skupina i skrb o ovisnim članovima obitelji projekta "ZAJEDNO DO POSLA" održan je dana 26.11.2015. godine s početkom u 15,00 sati na adresi Ivana Zajca 3, Daruvar.


Okrugli stol se provodio u sklopu potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koje je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007. - 2013. ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA III. Na okruglom stolu predstavljen je projekt "ZAJEDNO DO POSLA", partneri i dionici u projektu, područje provedbe projekta, članovi ciljne skupine i članovi mobilnog tima.


Dodjela DIPLOMA članovima Ciljne skupine projekta ZAJEDNO DO POSLA – 15 NJEGOVATELJICA i 10 RAČUNALNIH OPERATERA, u organizaciji i provedbi Pučkog otvorenog učilišta Daruvar, održana je dana 12.07.2016.g. u prostorijama Ivana Zajca 3 u Daruvaru. Tijekom kolovoza diplome će dobiti i druga grupa članova Ciljne skupine koje se prekvalificiraju za NJEGOVATELJICE.

dodjela diploma1


dodjela diploma2


dodjela diploma3


Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Ljudevite pl. Janković.


Dana 22.11.2016.g. u 14,00 sati održana je završna konferencija – OKRUGLI STOL na temu OSTVARENI REZULTATI U PROJEKTU ZAJEDNO DO POSLA. Projekt su sufinancirali Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Republika Hrvatska. Provoditelj projekta ZAJEDNO DO POSLA koji se provodio u vremenu od 23.11.2015. do 22.11.2016. bio je Dom za starije i nemoćne osobe Ljudevite pl. Janković.

U projektu su ostvareni svi zadani i mjerljivi ciljevi:

1. Zaposlen je mobilni tim koji se sastojao od 5 gerontodomaćica, medicinske sestre i pomoćnog radnika.

2. Zaposlena je voditeljica projekta.

3. Odabrana je ciljna skupina od 40 članova (35 ženskog i 5 muškog spola) koji su prošli postupak prekvalifikacija (30 njegovateljica) i 10 doedukacija (Računalni operateri - koja je proveo naš partner u projektu POU Daruvar).

4. Svi članovi ciljne skupine dobili su uvjerenja koja su verificirana od strane nadležnog ministarstva i koja se upisuju u elektronsku radnu knjižicu.

5. Mobilni tim prema utvrđenom rasporedu obilazio je ovisne članove obitelji.

6. Članovi ciljne skupine i ovisni članovi obitelji su iz grada Daruvara s prigradskim naseljima, općina Dežanovac, Sirač, Končanica, Đulovac i grad Grubišno Polje.

7. Prema izvršenim analizama 20% članova ciljne skupine koji su na početku projekta bili nezaposleni pronašli su posao, a svi zaposleni članovi ciljne skupine zadržali su postojeće radno mjesto.

zavrsetak1


zavrsetak projekta

na vrh